ПГ по ЖПТ "Христо Смирненски"

Професионална гимназия по железопътен транспорт Карлово

Основно меню

Нашето учебно заведение е носител на орден "Св. Св. Кирил и Методий" III степен

  

ДА УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ!

Професионална гимназия по жп транспорт „Христо Смирненски“е основана през 1962 год., като професионално-техническо училище (ПТУ) по сградостроителство без собствена сграда и материална база.Това стимулира и учители и ученици да направят постъпки за изграждане на собствено училище, която идея се реализира през 1965г. – започва строителството на ново училище, като сграда и терен към нея.

За добрата теоретична и практическа подготовка се грижат квалифицирани преподаватели, ползват се бази на доказали професионализма си производствени звена и предприятия от системата на транспорта и в частност на железопътния транспорт, каквито са Вагоноремонтен завод АД – Карлово, Локомотивните депа в градовете Пловдив и Стара Загора – за направление транспорт.

Помощ в подготовката на учениците от специалност „Телекомуникационни системи“ оказва ВТУ „Тодор Каблешков“ гр. София, както и Електротехническите секции в Пловдив и София.

 

banner2_728x90px_ksp_tugab

Актуални новини
Осигурителни комуникационни системи - дневна форма
Осигурителни и комуникационни системи - ПГЖПТ Христо Смирненски - Карлово
Прием след VII клас Срок на обучение - 5 години, дневна форма Степен на професионална квалификация - ІII ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: Работа с оптични тестващи и измервателни уреди; Експлоатация на оптични кабелни линии; Проектиране и поддръжка на кабелни системи; Изграждане на локални ...
Автотранспортна техника - дневна форма
Автотранспортна техника - ПГЖПТ Христо Смирненски - Карлово
Прием след VII клас С интензивно изучаване на Английски език Срок на обучение - 5 години, дневна форма Степен на професионална квалификация - ІІІ   Специалността е утвърдена в училището и региона с добра материална база.След успешно завършен курс на обучение, учениците имат формирани ...
Фризьорство - дневна форма на обучение
Фризьорство - ПГЖПТ Христо Смирненски - Карлово
Прием след VII клас Срок на обучение - 5 години, дневна форма Степен на професионална квалификация - ІI Високо квалифицирани преподаватели. Съвременна материална база. Завършилите успешно пълния курс на обучение имат формирани знания и умения за: Подстригване - мъжко и дамско; Техники на ...
Охранителна техника и системи за сигурност
Охранителна техника и системи за сигурност - ПГЖПТ Христо Смирненски - Карлово
Прием след VII клас С интензивно изучаване на Английски език Срок на обучение - 5 години, дневна форма Степен на професионална квалификация - ІII    Специалността „Охранителна техника и системи за сигурност“ е от професионално направление „Електроника, автоматика, ...

Ако искате пред вас да се отворят вратите на частни и държавни фирми, телекомуникационни оператори, на кабелни, телевизионни и
интернет доставчици, заповядайте да се обучавате при нас.